שפר 3 תל אביב

בניין משנת 1934, שהכיל 6 דירות, 2 חנויות ומחסן.
לדירות הקיימות נבנה ממ"ד, ובחלקן הוגדל השטח ב- 4 מ"ר.
הבניין והדירות הקיימות שופצו מהיסוד ברמה גבוהה. לבניין נוספו 3 דירות, והחנויות הוסבו למשרד ומחסן.

היזם: בני דמתי הקבלן קבוצת אלגר בע"מ.

שנת אכלוס 2019.