המטמון 7 תל אביב

תמ"א 38/1.
תוספת 2 קומות על בניין קיים בן 4 קומות.
כולל מתקן חניה אוטומטי ל- 20 חניות.

שנת אכלוס 2018.