מיקדו סנטר תל אביב

מרכז מסחרי בשטח של למעלה מ- 10,000 מ"ר בנוי, הכולל שטחי מסחר ובתי קפה.
קבוצת אלגר יזמה את ההקמה והבנייה של מיקדו סנטר, ומכרה אותו לאחר בנייתו ואכלוסו.

אדריכל: בראלי-לויצקי- כסיף.

שנת אכלוס 2002.